aereo arrow-left arrow-right arrow-down arrow-left arrow-right baia-holiday biglietto aereo Icon / Event / Calendar car horse check close compass download facebook google ? info instagram like loading map marker mondo nave ombrello phone tel tour treno twitter youtube

Odkryj Baia Holiday!

Przejdź do strony internetowej www.baiaholiday.it/pl

Baia Holiday Camping Village, zawsze zwraca uwagę na potrzeby swoich klientów, oferuje wysokie standardy jakości z szerokim wyborem kempingów i miasteczek wakacyjnych we Włoszech i Chorwacji oraz wakacyjne rozwiązania odpowiednich dla rodzin z dziećmi czy młodzieży. Profesjonalizm, uprzejmość personelu i jakość mobile home łączą się z artystycznym, historycznym, kulturalnym i malowniczym pięknem terytorium, na którym znajdują się Camping Village.

Zobacz inne resorty grupy

Rezerwuj
Rezerwuj

01. Kiedy chcesz zostać?

02. Ile ty jesteś?

03. Gdzie chcesz zostać?

Odkryj Baia Holiday!

Biuro Rezerwacji BAIA HOLIDAY

Jeżeli potrzebujesz pomocy w organizacji wakacji, zadzwoń do naszego Centrum Rezerwacji, otrzymasz pomoc, praktyczne porady i wszystkie potrzebne informacje.

italia

Italia

Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 19.00

+39 0365 520 682 info@baiaholiday.it
germania

Deutschland

Od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 do 18,00 oraz

+49 (0)89 548 816 77 info@baiaholiday.de
austria

Österreich

Monday to Friday from 9.00 am to 18.00

+43 (0)4242 20 61 010 info@baiaholiday.at

Polska

Od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 do 17,00 oraz
w soboty od 9,00 do 12,00

+48 (0)22 62 00 834 info@baiaholiday.pl

Jesteś już naszym klientem?

Zaloguj się i przejdzi do swojej rezerwacji

Twoja rezerwacja

01. Kiedy chcesz zostać?

02. Ile ty jesteś?

03. Gdzie chcesz zostać?

Warunki

For safe holidays in Sardinia

Home Warunki
Centro Vacanze Isuledda

Read all holiday center booking conditions

Warunki rezerwacji

WSTĘP

„Klient” to osoba fizyczna lub prawna zawierająca umowę na pobyt turystyczny i/lub umowę kupna-sprzedaży pakietu turystycznego, występujący w charakterze gościa.
„Baia Holiday" to tour operator zarządzający rezerwacjami i zawierający umowy na pobyty turystyczne w strukturach turystycznych zarządzanych przez Grupę Baia Silvella.
„Camping Village” to spółka zarządzająca strukturami turystycznymi Grupy Baia Silvella.

UMOWA I REZERWACJA

Rezerwacji można dokonać pocztą, faksem, e-mailem, przez Internet, w naszych biurach lub bezpośrednio na naszej stronie web, poprzez nasz system rezerwacji on-line. Pobyt rezerwowany jest wyłącznie dla grup składających się z minimum 1 osoby do maksimum 6 osób. Rezerwacja jest imienna i, tym samym, dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe zostały wskazane w umowie rezerwacyjnej.
W chwili otrzymania prośby o rezerwację, Baia Holiday wysyła klientowi „kosztorys świadczeń/pakietu turystycznego”, w którym wskazano: wybrany Camping-Village, rodzaj zakwaterowania i/lub miejsca kempingowego, datę przyjazdu i wyjazdu, dokładną kwotę za pobyt, sposób płatności zaliczki (kwota i data) oraz salda. Kosztorys powinien zostać skontrolowany przez klienta, potwierdzony na znak akceptacji i przesłany Internetem, pocztą lub faksem.
Po potwierdzeniu rezerwacji i/lub dokonania wpłaty zaliczki/salda, umowa na zakup świadczeń/pakietu turystycznego zostaje zawarta i jest wiążąca. Akceptacja rezerwacji przez Baia Holiday uzależniona jest od płatności zaliczki i/lub salda za pobyt.
Ewentualne życzenia klientów dotyczące preferencji zakwaterowania są traktowane wyłącznie jako wyraz woli i nie mają charakteru umownego lub gwarancyjnego, ponieważ o konkretnym miejscu zakwaterowania decyduje na miejscu dyrekcja Camping-Village.
Pobyty z ofertą specjalną wskazaną w katalogu („Zarezerwuj wcześniej”, „przedstawiam ci mojego przyjaciela”, „oferta z pełnym wyżywieniem”, „Holiday home”, „Low cost”) podlegają szczególnym warunkom rezerwacji i płatności, wskazanych w odnośnych fragmentach cennika.
Na należność za pobyt turystyczny łączony z transportem (drogą morską) składa się klasa/taryfa przewidziana przez firmę transportową. Należności tego typu mogą zatem ulegać zwiększeniu, jeśli w chwili rezerwacji wybrana klasa taryfowa będzie niedostępna.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Klient dokonujący/potwierdzający rezerwację pobytu zobowiązany jest do wniesienia zaliczki/salda w terminie wskazanym w kosztorysie, w następujący sposób:
- płatność zaliczki w standardowej wysokości 25% kwoty za pobyt plus opłata stała wskazana w kosztorysie. Saldo płatne w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed datą przyjazdu na Camping-Village.
Płatności mogą być dokonywane przelewem bankowym, kartą kredytową (przez naszą stronę web, aplikacje e-commerce lub Mo.To);
W celu ochrony informacji dotyczących karty kredytowej, w trakcie realizacji transakcji Baia Holiday posługuje się technologią SSL. Akceptowane karty kredytowe to: Visa, Mastercard, Maestro.
W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie krótszym niż 15 dni przed datą przyjazdu, w chili potwierdzenia rezerwacji klient zobowiązany jest wpłacić 100% kwoty za pobyt.
Po potwierdzeniu rezerwacji i/lub dokonania wpłaty zaliczki/salda, umowa na zakup świadczeń/pakietu turystycznego zostaje zawarta i jest wiążąca. W sytuacji gdy klient rezygnuje całkowicie lub częściowo z pobytu lub też pragnie dokonać zmian (za wyłączeniem postanowień punktu 4), należność nie podlega zwrotowi.
UWAGA: niestosowanie się do warunków płatności wskazanych powyżej będzie stanowiło klauzulę zezwalającą na rozwiązanie umowy przez pośrednika i/lub organizatora, z zastrzeżeniem dochodzenia dodatkowych roszczeń za szkody poniesione przez organizatora. Ewentualne niestosowanie się do warunków płatności skutkuje anulowaniem warunków finansowych i powiązanych z nimi rabatów.
W przypadku gdy camping village stwierdzi różnicę w taryfie, spowodowaną błędami w rezerwacji, płatność wyrównania (tytułem salda) powinna nastąpić w chwili przybycia, bezpośrednio w strukturze turystycznej.
Sposoby płatności dotyczące rezerwacji określanych jako oferty specjalne, last minute, itp. mogą podlegać osobnym regulacjom, odmiennym niż te które wskazano powyżej.

KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ/PAKIETU TURYSTYCZNEGO

W chwili przyjazdu na Camping-Village klient zobowiązany jest udać się do recepcji i przedstawić swój dokument rezerwacyjny. Godzinę przyjazdu i wyjazdu oraz dostępność jednostek mieszkalnych i/lub zarezerwowanego miejsca kempingowego wskazano w regulaminie Camping Village.
Jeśli klient nie przyjedzie na Camping-Village do godziny 12:00 dnia następującego po dacie wskazanej w rezerwacji i nie skontaktuje się ze strukturą, dyrekcja zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji i odstąpienia miejsca osobom trzecim.
Jeśli klient nie opuści jednostki mieszkalnej i/lub miejsca kempingowego do dozwolonej godziny, Camping-Village ma prawo obciążyć go opłatą (taryfą dzienną), wynikającą z cennika udostępnionego na Camping-Village.
Każdy kemping stosuje obowiązkową opłatę za sprzątanie końcowe jednostki mieszkalne. Warunki i ceny tej usługi wskazano w cenniku.

ZMIANA REZERWACJI I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Nie będą akceptowane zmiany dotyczące danych osobowych, liczby uczestników lub usług dodatkowych w stosunku do umowy zawartej chwili potwierdzenia rezerwacji, za wyłączeniem tych o których centrum rezerwacyjne zostanie poinformowane na co najmniej 10 dni przed datą przyjazdu. Jednostki mieszkalne i miejsca kempingowe będą do wyłącznej dyspozycji osób wskazanych w dokumencie podróży. Dyrekcja Camping-Village ma prawo odmówić przekazania jednostki mieszkalnej osobom, które nie stosują się do tej zasady.
Ewentualne wnioski o anulowanie potwierdzonej rezerwacji (po wniesieniu zaliczki lub salda) należy złożyć w formie pisemnej. Klient zmuszony do rezygnacji z pobytu lub późniejszego przyjazdu/wcześniejszego wyjazdu z przyczyn nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie ma prawa do zwrotu dokonanej płatności. Wyłącznie w przypadku ewentualnego anulowania całego pobytu z przyczyn nie objętych polisą, dokonanych w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, niewykorzystaną wpłaconą kwotę (po odjęciu opłat stałych) można wykorzystać w celu dokonania nowej rezerwacji Camping-Village (w obrębie Baia Holiday). Bon należy wykorzystać całościowo, a kwota nowej rezerwacji powinna być równa lub większa od kwoty przyznanego bonu. Nie przewiduje się zwrotu kosztów w przypadku częściowego wykorzystania bonu i/lub rezygnacji po wskazanym powyżej terminie.
Anulowanie rezerwacji obejmujących również środki transportu (samolot, prom) podlega grzywnom, których wysokość ustalają poszczególni przewoźnicy (w odniesieniu do części należności za środek transportu).

ZWIERZĘTA

Małe zwierzęta domowe są mile widziane na wszystkich Camping-Village (Baia Holiday), konieczna jest jednak wcześniejsza rezerwacja. Zwierzęta mogą przebywać wyłącznie w niektórych typach zakwaterowania w części Village i na niektórych miejscach kempingowych w części Camping. Zwierzęta powinny posiadać mikroczip, międzynarodową książeczkę zdrowia oraz paszport UE dla zwierząt domowych (zaświadczenie wydane przez weterynarza). W chwili przyjazdu, personel Camping-Village ma prawo zażądać okazania tego typu dokumentów. W przypadku ich braku, dyrekcja zastrzega sobie prawo do odmówienia pobytu zwierzęcia na Camping-Village.
W przypadku klientów przebywających wraz ze zwierzęciem w jednostkach mieszkalnych, sprzątanie końcowe jest obowiązkowo przeprowadzane przez personel Camping Village i jest ono odpłatne.
Ceny i szczegółowe warunki wskazano w cenniku (w poszczególnych jego częściach).

PODATKI I OPŁATY DODATKOWE

Niektóre włoskie gminy mają prawo nakładania podatku pobytowego, obciążającego turystę. Klient zobowiązany jest wnieść tego typu opłatę w chwili dokonywania płatności za rezerwację lub bezpośrednio na miejscu, w Camping-Village (również po dacie dokonania rezerwacji).
Wysokość podatku pobytowego wskazana w cenniku zawiera VAT. W przypadku gdy taryfa ulegnie zmianie w stosunku do taryfy dzisiejszej (10%) i tym samym wzrośnie, ewentualną różnicę można wpłacić bezpośrednio na miejscu, w Camping Village.

ZMIANY I ODSTĄPIENIE PRZEZ BAIA HOLIDAY

W przypadku gdy klient nie dokonał płatności i/lub płatność nie została uznana w terminie wskazanym w rezerwacji, Baia Holiday ma prawo anulować rezerwację i odstąpić od umowy bez odroczenia, nie zwracając klientowi jakiejkolwiek kwoty za domniemane szkody i/lub nie wypłacając jakiejkolwiek grzywny.
Baia Holiday ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn uzasadnionych (włącznie z sytuacją, w której świadczenie usług byłoby zbyt kosztowne ze względu na zdarzenia nadzwyczajne i/lub niemożliwe do przewidzenia), ze względu na siłę wyższą i/lub sytuacje losowe. W takim przypadku Baia Holiday powiadomi klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.

POLISA UBEZPIECZENIOWA

W przypadku umów obejmujących pobyt turystyczny o długości co najmniej 7 nocy, klient ma prawo do bezpłatnego ubezpieczenia obejmującego grzywny za anulowanie rezerwacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polisy, należy zapoznać się z odnośnym rozdziałem katalogu.
Polisa będzie ważna i wiążąca w odniesieniu tych wszystkich klientów, którzy dokonali całej płatności (saldo) za rezerwację w terminie wskazanym w punkcie 2.
Bezpłatna polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje rezerwacji ofert specjalnych oraz ewentualnych nowych promocji, zorganizowanych po dacie publikacji cennika, z ustalonymi warunkami i regulaminem.

PRAWO WŁAŚCIWE

Kupno i sprzedaż produktów poprzez środki elektroniczne regulowane są artykułem 18 rozporządzenia z mocą ustawy 114/98. Umowa kupna-sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Baia Holiday będzie podlegała i interpretowana zgodnie z przepisami włoskimi. W odniesieniu do kwestii nie poruszanych w niniejszych warunkach, odsyła się do postanowień Kodeksu Cywilnego oraz stosownych przepisów/norm.

KLAUZULE OGÓLNE

Potwierdzając kosztorys klient akceptuje warunki rezerwacji Baia Holiday i obowiązujący cennik oraz zobowiązuje się do sumiennego przestrzegania postanowień regulaminu wybranego Camping Village. Baia Holiday zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy rezerwacyjnej w przypadku gdy sygnatariusz, jego krewni lub goście nie będą się stosowali do obowiązujących norm.
Zdjęcia wykorzystane do opisu produktu i świadczeń mają charakter orientacyjny i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia Camping Village.
Ewentualne inicjatywy specjalne (oferty promocyjne, last minute, itp.) podawane do wiadomości po publikacji cennika, wynikają z renegocjacji warunków z dostawcami, nie działają wstecz i dotyczą ograniczonej liczby miejsc.

OBSŁUGA KLIENTA

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji na temat zakupu pobytu/pakietów turystycznych, klient może skontaktować się z operatorami centrum rezerwacji Baia Holiday pod następującymi numerami:

Telefon +39 0365 520 682
Faks +39 0365 520 690
E-mai: info@baiaholiday.it

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dalsza informacja